top of page
Banner_website_Witruimte_web.jpg

Witruimte wil op de eerste plaats twee fundamentele vaardigheden bijbrengen:
 

 • een degelijk begrip van het humanistisch cursief, de bijhorende kapitalen, layout en contrast (gewicht, grootte, interlinie...)
   

 • het ontwikkelen van een meer persoonlijke aanpak door te variëren op het cursief, door te experimenteren met nieuwe schrijfinstrumenten/technieken en door te filosoferen over kalligrafie als kunstvorm
   

​De opleiding wordt gespreid over vier opeenvolgende modules van +/-16 uur.

Na iedere module raden we de cursist aan de bismodule te volgen.
 

Samengevat:

 • Een logisch gestructureerd en doelgericht lessenpakket

 • De garantie van kwalitatieve lessen met deugdelijke voorbeelden,
  aangepast aan je niveau

 • De mogelijkheid om na de basisopleiding van de eerste modules
  verder begeleid te worden

 • Een omkadering van cursussen, lezingen, tentoonstellingen, demonstraties 

 • De kans om op eigen tempo het curriculum te doorlopen en zelf te bepalen waar, bij wie en wanneer je dat doet

Witruimte_Module_1.jpg

M  o  d  u  l  e    1:                   Lesgever Helga Cuypers
In de eerste module wordt de cursist het humanistisch cursief aangeleerd.

Daarbij krijgt hij een voorbeeld aangereikt van een cursief dat tot de puurste vorm is herleid. Aandacht wordt besteed aan de controle over pen en inkt, een juist 'begrip' van de letters (starten met skeletletters), hun onderlinge verwantschap, spatiëring, ritme, etc. In de bis-module brengen we de opgedane vaardigheden in praktijk, leren we met andere pennen en verf schrijven, doen we basiskennis op ivm lay-out (marges, interlinie, plaatsing op het blad), werken we op beter papier, e.d.m. 

Witruimte_Module_1_HelgaCuypers_Website.
Witruimte_Module_1_BIS_HelgaCuypers_Webs

M  o  d  u  l  e    1

M  o  d  u  l  e    1 BIS

Witruimte_Module_2.jpg

M  o  d  u  l  e    2:                   Lesgever Helga Cuypers
Het onderwerp van deze module is de kapitaal (hoofdletter) die toebehoort tot het humanistisch cursief. Alle aandacht gaat naar het begrijpen van die letters en de fijne nuances. Tevens wordt een correcte spatiëring aangeleerd. In de bis-module bouwen we verder op de opgedane kennis. Kapitaal en onderkastletter worden gecombineerd in kleine, goedgekozen opdrachten, waar ruimte wordt gelaten voor de eigen creatieve inbreng van de cursist.

Witruimte_Module_3.jpg

M  o  d  u  l  e    3:                   Lesgever Veerle Missiean
De basisprincipes van variatie en contrast aangereikt. Humanistisch cursief en bijhorende kapitalen vormen steeds de basis voor de lettervormen, maar deze worden uitgerekt, gecomprimeerd, zwaarder of lichter gemaakt, dicht op elkaar geschreven of met een ruimere spatiëring. De cursist kan zich vertrouwd maken met de mogelijkheden die worden aangeboden binnen dit formeel kader en ondertussen een oog ontwikkelen voor de zwart-witcontrasten en het gebruik van witruimtes. Geleidelijk aan worden de composities rijker en betekenisvoller.

Witruimte_Module_4.jpg

M  o  d  u  l  e    4                   Lesgever Veerle Missiean
Deze module betekent een keerpunt in het curriculum. De cursist zal breken met een grondregel die trouw werd gevolgd: de gelijkmatige spatiëring. In plaats van blokken tekst te produceren met gelijk gespatieerde letters zal de cursist dynamischere tekstweefsels verkrijgen door vrijer om te springen met de ruimte tussen de letters. Het is een eerste stap naar een meer persoonlijke vorm van kalligrafie. Tussen de oefeningen door verruimen discussies over kunst stilaan ons blikveld en wordt de cursist uitgenodigd zijn/haar eigen activiteit in vraag te stellen.

Inschrijven ...

MODULE 1:

zaterdag 13 febr, zondag 21 maart en zaterdag 3 april 2021
van 10u tot 16u30 - €195 voor 3 lesdagen - Syllabus inbegrepen

Basismateriaal: pennenstok, 2 Speedball pennen, papier en een potje inkt inbegrepen in de prijs van Module 1

 

MODULE 1 bis:

zaterdag 10 juli, zaterdag 31 juli en zaterdag 7 aug 2021
van 10u tot 16u30 - €195 voor 3 lesdagen - Syllabus inbegrepen

 

MODULE 2:

zaterdag 6 nov, zaterdag 20 nov en zaterdag 11 dec 2021
van 10u tot 16u30 - €195 voor 3 lesdagen - Syllabus inbegrepen

Waar? Het atelier van De wereld van PIXel. Nobeekstraat 84, B-9150 Bazel (Kruibeke)

bottom of page